בית ספר מצטיין בדירוג כלל בתי הספר על ידי משרד החינוך