בית ספר מצטיין בדירוג כלל בתי הספר על ידי משרד החינוך

 

דירוג משרד החינוך: חמישה בתי ספר על יסודיים מבאר שבע נבחרו כמצטיינים של מערכת החינוך במדינת ישראל, לשנה זו. 
משרד החינוך פרסם השבוע את רשימת מוסדות החינוך (חטיבה עליונה), אשר הצטיינו בשנת הלימודים תשע"ז בתחום הערכי, החברתי והלימודי, ואשר חוללו שינוי משמעותי בהשוואה לשנה הקודמת. 

זוהי השנה השנייה ברציפות בה זוכה בית הספר להכרה רשמית ומרגשת זו על ידי משרד החינוך.