הגברת פיסיקה

מהות המגמה – תכנים שנלמדים

הפיזיקה הוא המדע הבסיסי והיסודי לכימיה, ביולוגיה ולשאר הענפים של מדעי הטבע, הרפואה והטכנולוגיה.

פיזיקה עוסקת בתיאוריות ותרגילים ברמות שונות, אשר נותנים מענה לתלמידים שמגלים עניין במקצועות מדוייקים ורוצים לדעת על יסודות המבנה של העולם הפיזי.

תוכנית הלימודים

  • מכניקה – מבוא לווקטורים, קינמטיקה, דינמיקה, אנרגיה, תנועה מעגלית, מתקף ותנע, כבידה עולמית, תנועה הרמונית.
  • תורת החשמל – אלקטרוסטטיקה, מעגלי חשמל ואלקטרומגנטיות.
  • קרינה וחומר – אופטיקה גיאומטרית, אור וגלים, פיזיקה מודרנית (אטומית וגרעינית)
  • הוראת הפיזיקה מלווה בביצוע של ניסויים במעבדה ועיבוד נתונים ממוחשב.

במסגרת זו התלמידים רוכשים מיומנויות חקר מדעי.

אוכלוסיית היעד:

ההגברה מיועדת לתלמידים שמתעניינים בלימודי מדעים, אוהבים לחקור ולהבין תופעות טבע. התלמידים שבוחרים בהגברה זו מחוייבים ללמוד מתמטיקה ברמה של 4-5 יח"ל. זהו תנאי בסיסי להבנת הנלמד בהגברה.

תלמידים שלומדים מתמטיקה ב-4 יח"ל מחוייבים בציון גבוה (מעל 80).

מבנה לימודים והיבחנות:תוכנית הלימודים מחולקת ל-70% ו-30%:

70% בחינת הבגרות מורכבת מ-2 שאלונים:

  • מכניקה, חשמל ומגנטיות.
  • מעבדת חקר

30%-אופטיקה גיאומטרית הנלמד בי'
קרינה וחומר הנלמד ביב'.

הציון נקבע ע"י עבודות, מבחנים פנימיים ומעבדות.

בסיום יב' יגשו התלמידים לבחינה 70% ומטלות 30%.

ייחוד המגמה
ציון מעל 65 מזכה בבונוס מוגדל בכל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל. המקצוע נדרש כדי ללמוד הנדסה ומהווה יתרון ואף תנאי לקבלה בחלק מהפקולטות באוניברסיטאות.
חלק מהתלמידים יכולים לבצע פרוייקט במרכז אילן רמון באוניברסיטת בן גוריון שמחליף עד 2 יח"ל (קרינה וחומר ומעבדה) ההשתתפות בפרוייקט מחייבת עמידה בתנאים שהמרכז מציב.

קריטריונים לקבלה

  • ציון שנתי בפיזיקה: 80 לפחות בסוף כיתה ט'
  • הגשה של דוחות מעבדה
  • שיבוץ בלמודי המתמטיקה בהמשך ברמה של 4-5 יח"ל (בסוף כיתה ט')
  • המלצת המורה.