מגמת ביוטכנולוגיה

תחום הביוטכנולוגיה הינו תחום העוסק בניצול מערכות ביולוגיות ברמה של אורגניזם שלם או חלקים ממנו, לפיתוחים חדשים בתחומי התעשייה, הרפואה ,החקלאות ואחרים. זהו תחום בעל פוטניצל כלכלי אדיר, התפתח מיום ליום. מערך הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק הנמצא בתנופת התפתחות ומקרב אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר תוך הדגשת האינטרדיסיפלינריות המאפיינת את המקצוע.
הלימודים במגמה הם רב תחומיים: כימיה, ביוכימיה, גנטיקה, ביולוגיה מולוקולארית, ננוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה, יישומי מחשב ועוד. התלמידים במגמה רוכשים ידע מגוון וניסיון מחקרי – ניסויים במעבדה. התלמידים משתתפים בסיורים במפעלי תעשייה ובמכוני מחקר. לסיורים אלה פן לימודי-חווייתי חשוב ביותר, והם ממחישים את הנושאים הנלמדים.

 

תוכנית הלימודים
הלימודים במגמה מתחילים בכיתה י', בה תלמידים מבוא לטכנולוגיה רוכשים ידע בסיסי במיקרוביולוגיה ובשיטות עבודה במעבדה.
בכיתה יא' – התלמידים לומדים על ביוקטליזה תהליכים ביוטכנולגיים ומבצעים פרוייקט גמר ביוטק בשילוב מפעל מדעי.
בכיתה יב' – התלמידים לומדים ביוכימיה: חלבונים, פחמימות, הקוד הגנטי ופעילותו ועוד. כמו כן הם לומדים עקרונות ושיטות בהנדסה גנטית, נוגדנים, תרביות תאים. הם מבצעים מבחר ניסויים במעבדה ומעבדים את תוצאותיהם בתוכנת EXCEL. הם עוסקים בבעיות ביואינפורמטיקה ובבעיות מחקר ממוחשבות: סוגיות ביוטכנולוגיות המטופלות שלב אחר שלב, תוך שימוש במושגים שנלמדו, בחישובים ובמיומנויות מחשב.

אוכלוסיית היעד
תלמידים הלומדים כימיה, ביולוגיה או פיסיקה המתעניינים בשילוב אינטרדיספלינרי בין טכנולוגיה ומדעי החיים.

מבנה לימודים והיבחנות:

  • כיתה יא' – פרקי הרחבה והעמקה – ביוקטליזה, מעבדות, ביצוע פרוייקט גמר של 5 יח' בהיקף של 30%.
  • כיתה יב' – פרוייקט חובה: תרבית התאים, הנדסה גנטית, אימונוציאגננסטיקה וחקר מתוקשב ביואינפורמטיקה בהיקף של 70%.
שכבה 30% 70%
י' מבוא לביוטכנולוגיה  
יא' ביוקטליזה-בחינה פנימית  
יב'   בחינה חיצונית
  חובה-הגשת פרוייקט גמר
(3-5 יח"ל נוספות)
 


ייחוד המגמה

מגמת ביוטכנולוגיה מקנה לתלמידים 10 יח' לימוד (5 יח' פרוייקט גמר ו-5 יח' תהליכים ביוטכנולוגיים ביחד עם המעבדות.
תעודת בגרות של תלמידי המגמה מהווה תעודה הכוללת מקצועות מדעיים ברמה גבוהה ביותר. כל המקצועות ברמה של 5 יח"ל מקנים בונוס לציון לצורך קבלה לאוניברסיטאות השונות. תלמידי המגמה יוכלו להשתלב בעבודה במסגרת השירות הצבאי, לפני הצבא במסגרת של עתודה אקדמאית ועתודה הטכנולוגית. הידע הנרכש במסגרת המגמה מהווה בסיס מצויין ללימודי המקצועות: ביולוגיה, כימיה, ביואינפורמטיקה, הנדסה גנטית, ביופיסיקה, רפואה ונותנת לבוגרי המגמה יתרון גדול לעומת סטודנטים אחרים.

קריטריונים לקבלה
ציון 75-80 לפחות בכימיה ומדעים בכיתה ט'
שיבוץ בלימודי המתמטקה ברמה של 4-5 יח"ל. המלצה המורה.