בוקר טוב רמות – מתחילים את היום אחרת

השנה החל בבית ספרנו פרייקט חדש שנקרא "בוקר טוב רמות".

בפרוייקט זה צריכים המורים המלמדים בשעה הראשונה של אותה כיתה בביה"ס להקדיש 7-10 דקות ערכיות שבהן מדברים על:

  1. אקטואליה
  2. כל נושא שהם בוחרים שאינו קשור למקצוע הרגיל (לימוד פתגם, נושא המרכז השנתי, יום מיוחד בלוח השנה וכד')

מטרת הפרוייקט – העשרת הידע הכללי ועם זאת הכרת צדדים שונים של המורים ושל התלמידים.

בוקר טוב רמות יחשוף את תלמידינו לאקטואליה בארץ, יאפשר דיונים מעניינים ויעשיר את הידע הכללי.